Caloptilia xanthochiria

Caloptilia xanthochiria là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Nam Phi.[1]