Caloptilia wakayamensis

Caloptilia wakayamensis là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Nhật Bản (Honshū).[2]Sải cánh dài 10–11 mm.Ấu trùng ăn Acer palmatum. Chúng có thể ăn lá nơi chúng làm tổ.