Caloptilia violacella

Caloptilia violacella là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Hoa Kỳ (bao gồm Illinois, Missouri, Florida, Georgia, Kentucky, Maine, Maryland, New York và Texas).[1]Sải cánh dài khoảng 10 mm.Ấu trùng ăn Cajanus cajan, Desmodium species (bao gồm Desmodium rotundifolium) và Meibomia dillenii. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.