Caloptilia thymophanes

Caloptilia thymophanes là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Ấn Độ (Bihar).[1]Ấu trùng ăn Lannea coromandelicaOdina wodier. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.