Caloptilia sapina

Caloptilia sapina là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở NamibiaNam Phi.[2]Ấu trùng ăn Sapium ellipticum. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.