Caloptilia sachalinella

Caloptilia sachalinella là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở vùng Viễn Đông Nga.[1]Ấu trùng ăn Alnus hirsuta. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.