Caloptilia ribesella

Caloptilia ribesella là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Hoa Kỳ (Colorado và Washington).[1]Ấu trùng ăn các loài Ribes, bao gồm Ribes bracteosum. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.