Caloptilia ostracodes

Caloptilia ostracodes là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Loài này có ở Tasmania.[2]Ấu trùng ăn Nothofagus cunninghami. Chúng có thể ăn lá nơi chúng làm tổ.