Caloptilia negundella

Boxelder Leafroller (Caloptilia negundella) là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở QuébecHoa Kỳ (bao gồm Colorado, Kentucky, New York, California, Maine, Ohio và Vermont).[1]Sải cánh dài khoảng 13 mm.Ấu trùng ăn Acer negundo. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.