Caloptilia leucothoes

Caloptilia leucothoes là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Loài này được tìm thấy ở Nhật Bản (Hokkaidō, Honshū, Kyūshū), vùng Viễn Đông NgaHàn Quốc.[2]Sải cánh dài 8,2–11 mm.Ấu trùng ăn các loài Leucothoe grayana, Menziesia pentandraRhododendron, bao gồm Rhododendron albrechti, Rhododendron dauricum, Rhododendron dilatatumRhododendron reticulatum. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.