Caloptilia leucolitha

Caloptilia leucolitha là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Bắc Úc, Ấn Độ, Bali, JavaSri Lanka.[2]Ấu trùng ăn Litsea chinensisLitsea glutinosa. Chúng có thể ăn lá nơi chúng làm tổ.