Caloptilia kisoensis

Caloptilia kisoensis là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Nhật Bản (Honshū), Hàn Quốc và vùng Viễn Đông Nga.[2]Sải cánh dài 11-13.8 mm.Ấu trùng ăn Acer ginnalaAcer mono. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.