Caloptilia invariabilis

The Cherry Leaf-cone Caterpillar Moth (Caloptilia invariabilis) là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Canada (Nova Scotia, Ontario và Québec) và Hoa Kỳ (California, Vermont và Tennessee).[1]Sải cánh dài khoảng 15 mm.Ấu trùng ăn Prunus angustifolia, Prunus pennsylvanica, Prunus serotinaPrunus virginiana. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.