Caloptilia glutinella

Caloptilia glutinella là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở CanadaHoa Kỳ (Connecticut, Virginia và Kentucky).[1]Ấu trùng ăn Alnus species, bao gồm Alnus alnusAlnus glutinosa. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.