Caloptilia ferruginella

Caloptilia ferruginella là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Hoa Kỳ (California).[1]Ấu trùng ăn Rhododendron occidentale. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.