Caloptilia dondavisi

Caloptilia dondavisi là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở quần đảo Galápagos.[1]Ấu trùng ăn Rhynchosia minima. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.