Caloptilia dentata

Caloptilia dentata là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Trung Quốc (Bắc Kinh).[1]Ấu trùng ăn Acer truncatum. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.