Caloptilia deltanthes

Caloptilia deltanthes là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở quần đảo Marquesas.[1]Ấu trùng ăn Glochidion ramiflorum. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.