Caloptilia cyanoxantha

Caloptilia cyanoxantha là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Queensland.[2]