Caloptilia canadensisella

Caloptilia canadensisella là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Canada (Nova Scotia và Québec).[1]Ấu trùng ăn Cornus canadensis. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.