Caloptilia camphorae

The Camphor leaf miner (Caloptilia camphorae) là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Nhật Bản (Honshū, Kyūshū, quần đảo Ryukyu).[2]Sải cánh dài 8–10 mm.Ấu trùng ăn Actinodaphne lancifolia, Cinnamomum camphora, Lindera praecox, Litsea coreanaParabenzoin praecox. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.