Caloptilia asplenifoliatella

Caloptilia asplenifoliatella là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Nova ScotiaHoa Kỳ (New Jersey).[1]Ấu trùng ăn Comptonia asplenifolia, Comptonia peregrinaMyrica gale. Chúng ăn lá nơi chúng làm tổ.