Caloptilia aeolocentra

Caloptilia aeolocentra là một loài bướm đêm thuộc họ Gracillariidae. Nó được tìm thấy ở Ấn Độ (Assam, Meghalaya).[1]