Calopteryx orientalis

Calopteryx orientalis là loài chuồn chuồn trong họ Calopterygidae. Loài này được Selys mô tả khoa học đầu tiên năm 1887.[1]