Calopsis paniculata
Calopsis paniculata

Calopsis paniculata

Calopsis paniculata là một loài thực vật có hoa trong họ Restionaceae. Loài này được (Rottb.) Desv. mô tả khoa học đầu tiên năm 1828.[1]