CJ_E&M_Music_and_Live

Không tìm thấy kết quả CJ_E&M_Music_and_Live

Bài viết tương tự

English version CJ_E&M_Music_and_Live


CJ_E&M_Music_and_Live

Tên bản ngữ 스톤뮤직엔터테인먼트
Tiền thân
 • Mediopia
 • MaxMP3
 • GM Agency
 • ID Incheon Entertainment
Công ty mẹ CJ ENM E&M Division
Ngành nghề
Tên cũ Mediopia
Mnet Media
CJ E&M Music
Doanh thu
 • US$ 313 triệu (2016)
 • US$ 280 triệu (2015)
 • US$ 286.98 triệu (2014)
Thể loại
Số lượng trụ sở Wonhyo-ro 3-ga, Yongsan-gu
Website stonemusicent.net
Công ty con xem danh sách
Dịch vụ
 • Sản xuất âm nhạc
 • Cấp phép
 • Phân phối thu âm
 • Quản lý nghệ sĩ
 • Quản lý diễn viên
Trụ sở chính Seoul, Hàn Quốc
Thành lập 29 tháng 6 năm 1994 (như là Mediopia)
30 tháng 9 năm 2006 (như là Mnet Media)
Tháng 1 năm 2011 (như là CJ E&M Music)
3 tháng 4 năm 2018 (như là Stone Music Entertainment)
Chủ sở hữu CJ ENM (100%)
Nhân viên chủ chốt Jung Hyung-jin (CEO)
Loại hình Công ty con