C9_Entertainment

C9 Entertainment (tiếng Hàn: C9 엔터테인먼트) là một công ty giải trí Hàn Quốc được thành lập vào năm 2012 bởi Kim Dae-Soon. Công ty hoạt động như một hãng thu âm, công ty tài năng, công ty sản xuất âm nhạc và quản lý sự kiện.