Billboard
Billboard

Billboard

Billboardtạp chí âm nhạc hàng tuần của Mỹ đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp âm nhạc Hoa Kỳ. Billboard đưa ra danh sách những bảng xếp hạng những album, đĩa đơn phổ biến nhất theo doanh thu từng tuần. Hai trong số các bảng xếp hạng quan trọng nhất là Billboard Hot 100, gồm 100 bài hát thuộc nhiều thể loại và thường được coi là tiêu chuẩn cho thứ hạng của các bài hát tại Mỹ, còn Billboard 200 là bảng xếp hạng 200 album bán chạy nhất.Billboard được thành lập vào năm 1894 bởi William Donaldson và James Hennegan như một ấn phẩm thương mại cho áp phích quảng cáo.[1] Donaldson sau đó có được sự quan tâm của Hennegen vào năm 1900 với giá 500 đô la. Trong những năm đầu của thế kỷ 20, nó bao trùm ngành công nghiệp giải trí, chẳng hạn như rạp xiếc, hội chợ, và chương trình khôi hài, và cũng tạo ra một dịch vụ thư cho các nghệ sĩ du lịch. Billboard bắt đầu tập trung nhiều hơn vào ngành âm nhạc khi máy hát tự động, máy ghi âm và radio trở nên phổ biến. Nhiều chủ đề được đề cập đã được đưa vào các tạp chí khác nhau, bao gồm Giải trí Kinh doanh vào năm 1961 để đưa tin về giải trí ngoài trời, để nó có thể tập trung vào âm nhạc. Sau khi Donaldson qua đời vào năm 1925, Billboard được truyền lại cho con của ông và con của Hennegan, cho đến khi nó được bán cho các nhà đầu tư tư nhân vào năm 1985, và từ đó được sở hữu bởi nhiều bên khác nhau.