Bellastraea rutidoloma
Bellastraea rutidoloma

Bellastraea rutidoloma

Bellastraea rutidoloma là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Turbinidae, họ ốc xà cừ.[2]