Bellamira scalaris
Bellamira scalaris

Bellamira scalaris

Bellamira scalaris là một loài bọ cánh cứng trong họ Cerambycidae.[1]