Bella Vista, Arkansas
Bella Vista, Arkansas

Bella Vista, Arkansas

Bella Vista là một thị trấn thuộc quận Benton, tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thị trấn này là 26461 người.[1]