Bell Acres, Pennsylvania
Bell Acres, Pennsylvania

Bell Acres, Pennsylvania

Bell Acres là một thị trấn thuộc quận Allegheny, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Năm 2010, dân số của thị trấn này là 1388 người.[1]