Bell 412
Bell 412

Bell 412

Bell 412 là một máy bay trực thăng đa dụng động cơ đôi thuộc gia đình Huey sản xuất bởi Bell Helicopter. Trực thăng này được phát triển từ mẫu Bell 212, với khác biệt chính là ở rotor chính bốn cánh quạt bằng composite.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Bell 412 http://www.telam.com.ar/notas/201501/91242-rossi-h... http://www.adelaidenow.com.au/news/south-australia... http://www.australiandefence.com.au/news/bell-412e... http://www.casa.gov.au/scripts/nc.dll?WCMS:STANDAR... http://www.emergency.qld.gov.au/aviation/aircraft/ http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/b... http://archive.nrc-cnrc.gc.ca/eng/facilities/iar/b... http://www.suretequebec.gouv.qc.ca/mission-et-serv... http://www.aerospace-technology.com/projects/bell-... http://www.ainonline.com/aviation-news/defense/201...