Bell 400

Không tìm thấy kết quả Bell 400

Bài viết tương tự

English version Bell 400


Bell 400

Kiểu Multipurpose utility helicopter
Quốc gia chế tạo United States
Hãng sản xuất Bell Helicopter
Chuyến bay đầu tiên ngày 4 tháng 4 năm 1984
Tình trạng hủy bỏ
Số lượng sản xuất 4
Phát triển từ Bell 206L LongRanger