Bell 230

Không tìm thấy kết quả Bell 230

Bài viết tương tự

English version Bell 230


Bell 230

Bắt đầuđược trang bịvào lúc Bell 222: 1979
Bell 230: 1991
Biến thể Bell 430
Hãng sản xuất Bell Helicopter
Kiểu Trực thăng Executive/utility
Phát triển thành Bell D-292
Quốc gia chế tạo United States
Được chế tạo Bell 222: 1980–1991
Bell 230: 1992–1995
Số lượng sản xuất Bell 222: 199
Bell 230: 38[1]
Chuyến bay đầu tiên 13 tháng 8 năm 1976