Belisana yanhe

Belisana yanhe là một loài nhện trong họ Pholcidae. Loài này được phát hiện ở Trung Quốc.