Belisana sarika

Belisana sarika là một loài nhện trong họ Pholcidae. Loài này được phát hiện ở Thái Lan.