Belisana nomis

Belisana nomis là một loài nhện trong họ Pholcidae. Loài này được phát hiện ở MalaysiaSingapore.