Belisana ketambe

Belisana ketambe là một loài nhện trong họ Pholcidae. Loài này được phát hiện ở Thái LanSumatra.