Belisana apo

Belisana apo là một loài nhện trong họ Pholcidae. Loài này được phát hiện ở Filipijnen.