Belippo ibadan

Belippo ibadan là một loài nhện trong họ Salticidae.[1]Loài này thuộc chi Belippo. Belippo ibadan được Fred R. Wanless miêu tả năm 1978.