Belippo calcarata

Belippo calcarata là một loài nhện trong họ Salticidae.[1]Loài này thuộc chi Belippo. Belippo calcarata được Carl Friedrich Roewer miêu tả năm 1942.