Belinsky (huyện)
Belinsky (huyện)

Belinsky (huyện)

Huyện Belinsky (tiếng Nga: ? райо́н) là một huyện hành chính[1] tự quản[2] (raion), của Tỉnh Penza, Nga. Huyện có diện tích 2098 km². Trung tâm của huyện đóng ở Belinsky.[5]