Belimour
Belimour

Belimour

Belimour là một đô thị thuộc tỉnh Bordj Bou Arréridj, Algérie. Dân số thời điểm năm 2002 là 10.301 người.[1]