Belgrandiella austriana

nhánh Hypsogastropoda
Belgrandiella austriana là một loài ốc nước ngọt cỡ nhỏ có mang và nắp, là động vật thân mềm chân bụng sống dưới nước thuộc họ Hydrobiidae. Đây là loài đặc hữu của Áo.