Basaralu, Mandya
Basaralu, Mandya

Basaralu, Mandya

Basaralu là một làng thuộc tehsil Mandya, huyện Mandya, bang Karnataka, Ấn Độ.[1][2]