Basalia nilgiroides

Basalia nilgiroides là một loài bướm đêm thuộc họ Erebidae. Nó được tìm thấy ở vùng đồi Nilgiri ở vùng trung tâm phía nam Ấn Độ.Con trưởng thành bay vào tháng 4.Sải cánh dài khoảng 13 mm.