Baryxylum

Baryxylum là một chi thực vật có hoa trong họ Đậu.[1]