Barytatocephalus mocsaryi

Barytatocephalus mocsaryi là một loài tò vò trong họ Ichneumonidae.[1]