Baryspira

Baryspira là một chi ốc biển cỡ trung bình, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Olividae, họ ốc gạo hoa.